Cirkulacija 2

Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

Stefan Doepner
Boštjan Leskovšek
Borut Savski

Cirkulacija 2 je intermedijska kolektivna platforma, ki se važi da vzpostavlja temelje t.i. totalni umetnosti. Osnova tega je vseobsegajoči dogodek, ki poudarja pomembnost socialnega tkiva prisotnih. Pri tem je pomemben princip improvizacija in adaptacija v realnem času in realnemu prostoru, predvsem pa socialni motivi, ki se tičejo civiliziranosti medsebojnega sodelovanja (in ne estetizirani skrbi za socialno ogrožene...) - torej odnošanja (besedna izpeljanka "odnosov").

V praksi Cirkulacije 2 kot platforme se torej ukvarjamo s časovno vezanimi momenti, kot so vzporednost in zaporednost. Ti termini se pogosto vežejo na glasbo, vendar jih v platformi širimo tudi na vse ostalo. Osnova "estetskih" izrazov so t.i intermedijske aktivnosti, ki jih ponavadi povezujemo s tehnološko umetnostjo, vendar so bile te definicije od nekdaj razumljene metaforično - tako je tehnologija tudi tehnika dogovarjanja. Nekatere oddaljenejše idejne temelje lahko najdemo tudi v rabi izrazoslovja kibernetskih oziroma sistemskih teorij. Te pa se obilno ukvarjajo z definicijami "živega", avtonomnega - torej tudi samoorganiziranega in samoproduciranega.

Iniciativa Cirkulacija 2 je nastala v prostoru nekdanje tovarne Rog v začetku 2007, v letu 2009 pa smo v produkciji KUD Trivia (Borut Savski) pripravili tridelni dogodek (v Ljubljani, Tolminu in Graz), s katerim smo začrtali smer nadaljnega progresivnega ukvarjanja s kolektivnimi platformami. Pred tem se je iniciativa spoznala jeseni leta 2006 na festivalu Vmesni prostori v produkciji KUD Trivia, ko smo na način samoprodukcije pripravili mednarodno srečanje umetnikov delujočih v Grazu in Ljubljani. V Grazu je so bili Vmesni prostori del širšega festivala Steirischer Herbst. Zavedanje predzgodovine pa vključuje tudi samoorganizirane dogodke v drugi polovici devetdesetih let (Ministrstvo za eksperiment in festival hEXPO) in pred tem. Vsi večji dogodki Cirkulacije 2 potekajo v razširjenih - in tudi mednarodnih - zasedbah.