junij 2012 maj 2012

april 2012

marec 2012

  29. marec - 20. april 2012
  Onkraj zasedenih podob, kuratorska razstava
  Umetniki: General Idea, Laibach, George Maciunas, Marina Naprushkina, Guillaume Paris, Agnieszka Polska, Arcangelo Sassolino, Isabel Schmiga, Orson Welles
  Kurator: Tevž Logar

  16.-23. marec 2012
  Otroške likovne ustvarjalnice
  Ivan Rob: Tihožitje in slikarstvo

  13. marec 2012 ob 19.00
  Rebeka Vidrih: Sodobna umetnost - situacija
  Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

  5. predavanje iz cikla »Umetnost 20. stoletja« bo posveeeno umetniški dejavnosti zadnjih desetletij 20. in prvega desetletja 21. stoletja. Predstavili bomo vrnitev figuralnega slikarstva in uveljavitev postmodernistienih postopkov (zlasti apropriacije, »prilašeanja«) v 1980-ih ter pojav kvazi angažirane »relacijske estetike« in spektakularnih »mladih britanskih umetnikov« v 1990-ih letih. Pokazali bomo, katere problematike si v obdobju neoliberalizma zastavljajo umetniki (»politika identitete« s prevpraševanjem spola, spolne usmerjenosti in rase) in kako je umetnost institucionalno organizirana (»kulturna industrija« z muzeji sodobne umetnosti, bienalnimi razstavami, sejmi; kustos se po pomembnosti svoje vloge približa umetniku).

  2.-23. marec 2012
  Beti Bricelj, slike

  nazaj na vrh strani >>

februar 2012

  13. februar 2012 ob 19.00
  Rebeka Vidrih: Konceptualna umetnost
  Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

  4. predavanje iz cikla »Umetnost 20. stoletja« bo posveeeno konceptualni umetnosti 1960-ih in 1970-ih let. Umetniki so se zoperstavili tradicionalni umetnini (sliki, kipu) in njeni tržni vrednosti: zaeeli so izhajati iz ideje, koncepta, in se pri uresnieevanju svojih zamisli poslužili cele vrste novih izraznih sredstev (performans, instalacija, video, fotografska instalacija). Predstavili bomo glavne zvrsti in podzvrsti konceptualne umetnosti ter pokazali, na kakšne naeine so se predstavniki le-teh lotili rušenja umetniškega dela kot objekta.

  13.-17. februar 2012
  Otroške likovne ustvarjalnice
  Ivan Rob: Tihožitje in slikarstvo

  9.-24. februar 2012
  Dejan Kaluđerović, slike in risbe

  nazaj na vrh strani >>

januar 2012

  24. januar 2012 ob 19.00
  Rebeka Vidrih: Abstraktni ekspresionizem in odzivi
  Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

  3. predavanje iz cikla »Umetnost 20. stoletja« bo posveeeno abstraktnemu ekspresionizmu 1940-ih in 1950-ih let. Zanimala nas bo vloga te izdatno teoretizirane in promovirane ameriške umetnosti v družbi tistega easa ter kritike, ki jih je bil ta vrhunec abstraktnega slikarstva deležen s strani umetnikov naslednje generacije. Predstavniki ameriških (neo-dada, happening, pop art, minimalizem) in njim sorodnih evropskih (novi realizem, situacionistiena internacionala) ter mednarodnih (fluxus) tokov so umetnikovo osebnost in njegov ustvarjalni proces – tudi z obujanjem postopkov zgodovinskih avantgard – postavili pod vprašaj.

  6.-27. januar 2012
  Pogled 6 – Slovenija: Jaz, tukaj, zdaj
  Bienalna razstava Pogled na likovno umetnost Slovenije

  nazaj na vrh strani >>

december 2011

  13. - 16. december 2011
  Amedea Fjoreli: izdelovanje voščilnic
  Otroške likovne ustvarjalnice

  2. - 9. december 2011
  Pixxelpoint 2011, 12. Mednarodni festival novomedijske umetnosti

  nazaj na vrh strani >>

november 2011

  15. november 2011 ob 19.00
  Rebeka Vidrih: Duchampova intervencija
  Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

  2. predavanje iz cikla »Umetnost 20. stoletja«, bo posveeeno gestam in posegom umetnika, ki je umetniško ustvarjanje druge polovice 20. stoletja najbolj zaznamoval. Marcel Duchamp je nujna referenca še dandanes, zato bomo podrobneje pretresli njegova najpomembnejša »dela« (»Fontana«, »Veliko steklo: nevesto slaeijo samci, celo«, »Škatla-v-koveku«, »Dano: 1. slap, 2. svetilni plin«...). Opozorili bomo, na katere umetnostne danosti se posamezni posegi odzivajo in katere premisleke ponujajo: o naravi umetnosti same, o umetnikovi osebi in o umetnostni instituciji, znotraj katere umetnik deluje. Status umetniškosti z objekta (umetnikovega izdelka) tako preide na misel, ki objekt proizvede in ki jo objekt proizvaja.

  nazaj na vrh strani >>

oktober 2011

  28. oktober - 18. november 2011
  Giovanni De Lazzari, risbe, slike in skulpture

  11. oktober 2011 ob 19.00
  Rebeka Vidrih: Modernizem in avantgarda
  Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo

  1. predavanje iz cikla »Umetnost 20. stoletja« bo posvečeno prelomu s tradicionalno umetnostjo, kakor se je odvil ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Opozorili bomo na temeljni načeli slikarstva, ki se uveljavita v renesansi in veljata vse do vrhunca z impresionizmom (slikarjevo delo je pripovedovanje zgodb in posnemanje resničnega sveta), in pokazali, kako začnejo umetniki v obravnavanem obdobju ti dve pravili kršiti. Postimpresionisti s konca 19. stoletja in predstavniki številnih -izmov v prvi tretjini 20. stoletja (fauvizem, ekspresionizem, kubizem, futurizem, dadaizem, konstruktivizem, nadrealizem...) se podajo na pot abstrahiranja izbranih motivov, nekateri docela abstraktno podobo dosežejo, drugi ne. Obenem bomo opozorili na razlike med temi umetniki v dojemanju svoje lastne vloge v svetu: modernistom gre za revolucioniranje zgolj umetniškega jezika, člani avantgardističnih gibanj pa si prizadevajo, da bi s pomočjo umetnosti revolucijo izpeljali tudi v družbi nasploh.

  nazaj na vrh strani >>

september 2011

  29. september - 21. oktober 2011
  Kostja Gatnik, pregledna razstava

  13. - 15. september 2011, od. 9.00 do 13.00
  Hommage Silvestru Komelu
  Likovne delavnice v sodelovanju z Umetniško gimnazijo Nova Gorica
  Vodita: Milovan Valič in Bogdan Vrčon

  V sklopu dogodkov ob letošnjem Komelovem letu, bomo v času razstave Silvestra Komela v Mestni galeriji Nova Gorica organizirali 3-dnevne likovne delavnice, ki jih bosta vodila profesorja Milovan Valič in Bogdan Vrčon. Na povabilo k ustvarjanju so se odzvali dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica, ki bodo med 13. in 15. septembrom ustvarjali v novogoriški galeriji in njeni okolici.

  2. - 23. september 2011
  Silvester Komel, slike
  Razstava ob 80. obletnici umetnikovega rojstva.
  Otvoritev v petek, 2. septembra ob 20. uri.

  nazaj na vrh strani >>

Sezona 2010/2011
Sezona 2009/2010
Sezona 2008/2009
Sezona 2007/2008
Sezona 2006/2007